Rotfylling kan og bør unngås

 

Vond tann - rotfylling unngått

Var forleden innom en av tannklinikkene i Viken for å installere flere mikroskoper så ble jeg bedt om å sitte med tannlegene i lunsj-pausen der en av tannlegene hadde et mini-foredrag om at man faktisk kan unngå rotfylling når en tann har et stort hull og blir vond. Jeg fikk tilsendt dette bildet som tannlegen hadde tatt av en case der han hadde klart å få smerten bort og redde en tann uten å måtte rotfylle den.

Regenerering av tannerven

Jeg fikk høre at hele denne prosessen går ut på å fjerne alle bakteriene i råten i tanna først så fjerne man den øverste delen av tann-nerven til den lengden der man kan være sikker på at nerven ikke er betent lenger. Så desinfiserer man alt i området og får blødningen til å stoppe helt fra nerven. Etter det skal man da dekke toppen av nerven med et materiale som er biokompatibelt og nervevennlig. Dette materialet som tannlegen brukte heter «bioceramic». Etter det bygger man tanna opp.

Tannlegen snakket i foredraget sitt om at tanna har vært fin og levende selv etter 1 år. Han mente at tanna må overvåkes over flere år for å komme med en endelig dom om at denne behandlingen fungerte. Veldig interesant at man kan redde en vond tann uten å måtte gå gjennom den vanskelige og dyre prosessen med rotfylling.